4 คุณสมบัติ ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี เดือนพฤษภาคม 2566 นี้

4 คุณสมบัติ ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี เดือนพฤษภาคม 2566 นี้

ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ได้เผยแพร่แนวทางการให้สิทธิ์ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรีสูงสุดถึง 50 หน่วยบนพื้นฐานของระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ในวันที่ 10 เมษายน 2566 ซึ่งจะมีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป และมีข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วย โดยจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนั้น Firstway ได้รวบรวมไว้แล้ว ไปดูกันเลย

4 คุณสมบัติ ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี มีอะไรบ้าง ?

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เปิดเผยแผนการให้สิทธิ์การใช้ไฟฟ้าฟรี จำนวน 50 หน่วยต่อเดือนในเดือนพฤษภาคม 2566 โดยผู้ที่มีคุณสมบัติ 4 ข้อนี้ จะได้รับสิทธิ์การใช้ไฟฟ้าฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในเดือนดังกล่าว ซึ่งคุณสมบัติที่ต้องมีเพื่อได้รับสิทธิ์นี้ ได้แก่

3410-PEA-1

  1. ต้องไม่เป็นนิติบุคคล
  2. ต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ (เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 ข้อ 1.1.1)
  3. ต้องมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน และต้องติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจนถึงเดือนปัจจุบัน
  4. ต้องเป็นผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 และได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยกับ กฟภ. นอกจากนี้ยังต้องผ่านการตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ของกระทรวงการคลังในแต่ละเดือนด้วย

ทั้งหมดนี้ก็คือคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี ในกรณีผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนซ้ำอีก หากใครมีคุณสมบัติครบทั้ง 4 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น อย่าลืมไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หากใครไม่ได้รับสิทธิ์ก็อย่าเสียใจไป เพราะยังมีวิธีประหยัดไฟฟ้า เพื่อลดค่าใช้จ่าย แบบเห็นผลชัวร์อีกด้วย

แชร์บทความนี้:

Facebook
Twitter
Email

สารบัญ

สิ่งที่คุณอาจจะสนใจ