ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณ สินเชื่อออมสิน30000 ดอกถูก ผ่อนสบาย

ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณ สินเชื่อออมสิน30000 ผ่อนสบาย

ล่าสุดทางธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุด คือ “สินเชื่อเพื่อคุณ” วงเงินสูงสุดจำนวน 30,000 บาท เป็นสินเชื่อออมสินล่าสุดในปี 2566 โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยสำรองเงินใช้จ่ายตามความต้องการในการดำเนินชีวิต ให้ประชาชนสามารถจัดการเรื่องการใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม เป็นสินเชื่อโควิด19 มีประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะจะเข้ามาช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้จ่ายหลังจากเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตประจำวันของคนไทยมากมาย

3430-AomSin-1
ขอขอบคุณภาพจาก gsb.or.th

ในส่วนของวงเงินสูงสุดในการกู้เงินออมสินเพื่อคุณตามเงื่อนไข คือ 30,000 บาท และสามารถทำการสมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ได้ทันที สินเชื่อเพื่อคุณของออมสิน 30000 เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อธนาคารออมสิน เพราะสินเชื่อธนาคารออมสิน สินเชื่อออมสินเพื่อคุณที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ

สินเชื่อเพื่อคุณออมสิน 30000 ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันหรือใช้หลักทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเลย ในส่วนของระยะเวลาการผ่อนชำระยาวก็ถึง 24 งวดหรือเป็นเวลานานถึง 2 ปี

มีงวดชำระเงินกู้ออมสิน ดังนี้

วงเงินกู้ 30,000 บาท, เงินงวด 1,500 บาท/เดือน
วงเงินกู้ 25,000 บาท, เงินงวด 1,250 บาท/เดือน
วงเงินกู้ 20,000 บาท, เงินงวด 970 บาท/เดือน
วงเงินกู้ 15,000 บาท, เงินงวด 730 บาท/เดือน
วงเงินกู้ 10,000 บาท, เงินงวด 485 บาท/เดือน
วงเงินกู้ 8,000 บาท, เงินงวด 390 บาท/เดือน

เรื่องของอัตราดอกเบี้ยในการกู้ออมสิน 30000 คิดเป็นร้อยละ 15 ต่อปี หรือเท่ากับร้อยละประมาณ 1.25 ต่อเดือน แบบลดต้นลดดอก สำหรับการสมัครสินเชื่อออมสิน 30000 ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าและไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพในการสมัครสินเชื่อเพื่อคุณออมสิน

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี

หากใครมีคำถามเกี่ยวกับสินเชื่อออมสินล่าสุดปี66นี้ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th ลงทะเบียนออมสิน30000 ฟรี และในบทความนี้ Firstway ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติในการสมัครลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณออมสิน ว่าจะต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง

3430-AomSin-2
ขอขอบคุณภาพจาก gsb.or.th

คุณสมบัติในการลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน30000 มีอะไรบ้าง ?

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ ล่าสุดได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาสมัครกันเป็นจำนวนมาก หากคุณเองมีความสนใจในสินเชื่อเพื่อคุณออมสิน วงเงิน 30,000 บาท คุณควรทราบถึงคุณสมบัติและเงื่อนไขสำคัญของสินเชื่อออมสินล่าสุดปี66 ก่อน เพราะอาจทำให้สินเชื่อเพื่อคุณไม่อนุมัติได้ และเพื่อทำการลงทะเบียนสินเชื่อ 30000 ออมสิน ให้อนุมัติได้ง่ายนั้น มีดังนี้

ผู้ที่สนใจสมัครลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณ ออมสิน 30000 บาท จำเป็นต้องมีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และผู้กู้ยังต้องไม่เป็นพนักงานของธนาคารออมสินด้วย

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อเพื่อคุณครั้งแรกจะต้องมีรายได้ประจำและอายุไม่เกิน 60 ปีเมื่อถึงเวลาผ่อนชำระ ต้องมีที่อยู่อาศัยชัดเจนและสามารถติดต่อได้ อีกทั้งยังจำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารออมสินและไม่มีประวัติเสียทางการเงิน

นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมในการสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ คือ หากเป็นลูกค้าเดิมของทางโครงการจะต้องมีการผ่อนชำระสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 12 งวดและต้องไม่มีประวัติการค้างชำระเงิน

เอกสารประกอบการกู้เงินออมสิน มีดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องใช้สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) และ Statement (เดือนล่าสุด)
  • กรณีเป็นผู้มีอาชีพอิสระ ต้องใช้ภาพถ่ายการประกอบอาชีพที่แสดงให้เห็นว่าผู้ขอกู้เป็นผู้มีอาชีพอิสระ

ขั้นตอนในการสมัครสินเชื่อเพื่อคุณออมสิน 30000 บาท

สินเชื่อเพื่อคุณออมสิน 30000 เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อออมสินออนไลน์ด้วยตนเอง ผ่าน www.gsb.or.th และเพื่อขอกู้เงินออมสิน จำเป็นต้องนำเอกสารประกอบการขอกู้ไปติดต่อที่สาขาที่ต้องการขอกู้ หลังจากได้รับการอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาเรียบร้อยแล้ว จะต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ขั้นตอนแรกในการกู้ออมสิน สินเชื่อเพื่อคุณออมสิน 30000 บาท จะต้องเริ่มต้นด้วยการสมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ก่อน หลังจากนั้นจะได้รับการแจ้งเตือนอนุมัติผลผ่านทางช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ หลังจากนั้นให้ทำการเข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชัน MyMo เพื่อทำการสร้างสัญญาการกู้เงินออมสินกับสินเชื่อเพื่อคุณออมสิน 30000 บาท

ในส่วนของการเข้าสู่เมนูในการทำสัญญากู้ยืมสินเชื่อออมสิน สินเชื่อเพื่อคุณ นั้นมี 2 วิธีการ โดยวิธีการแรกจะต้องกดเข้าไปที่รายการแจ้งเตือน แล้วเลือกที่ผลการอนุมัติของสินเชื่อธนาคารออมสิน และทำตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้น

ส่วนวิธีการที่สอง จะต้องกดเข้าไปที่หน้าบัญชี แล้วเลือกที่ผลิตภัณฑ์และบริการ แล้วเลือกอีกครั้งที่สินเชื่อเพื่อคุณ จากนั้นทำตามขั้นตอนที่แสดงบนหน้าจอให้ครบถ้วน

หลังจากอ่านและตกลงยอมรับเงื่อนไขการสมัครสินเชื่อออมสิน 30000 บาทครบถ้วนแล้ว จะต้องกดยอมรับและกรอกรหัส เพื่อทำสัญญาสินเชื่อเพื่อคุณออมสิน 30000 บาท หลังจากทำสัญญาเสร็จสิ้นและสินเชื่อเพื่อคุณอนุมัติแล้ว ผู้กู้ยืมจะได้รับเงินกู้สินเชื่อออมสิน โดยเงินจะเข้าบัญชี MyMo ของผู้กู้ยืมโดยตรงภายใน 3 วันทำการ

การชำระคืนเงินกู้ออมสิน30000

และในเรื่องของการชำระคืนเงินกู้ออมสินจะเป็นการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน โดยจะหักเงินชำระผ่านบัญชีเงินฝากของผู้กู้โดยตรง

สมัครใช้บริการสินเชื่อเพื่อคุณได้ที่: https://ln15.gsb.or.th/WEB-LNFU/
เช็คสิทธิ์สินเชื่อเพื่อคุณได้ที่: https://ln15.gsb.or.th/WEB-LNFU/Home/check

แชร์บทความนี้:

Facebook
Twitter
Email

สารบัญ

สิ่งที่คุณอาจจะสนใจ