ลดค่าไฟเดือน พ.ค.-ส.ค. กกพ. เคาะแล้ว ที่ 4.70 บาทต่อหน่วย

ลดค่าไฟเดือน พ.ค. – ส.ค. กกพ. เคาะแล้ว ที่ 4.70 บาทต่อหน่วย

การปรับลดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยนี้เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในช่วงฤดูร้อนที่กำลังจะเข้ามา ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในช่วงที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น เช่นการเปิดเครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า หรือเตาอบอาหาร ซึ่งเป็นการช่วยให้ประชาชนได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจในการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงที่ต้องการใช้มากขึ้น

กกพ ลดค่าไฟเดือน พ.ค. – ส.ค. 2556

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. (นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์) ได้เปิดเผยข่าวว่าในที่ประชุม กกพ. ได้มีการปรับลดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่เรียกเก็บกับประชาชนในงวดใหม่สำหรับเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2566 ลงจากมติเดิม ที่คิดเป็น 4.77 บาทต่อหน่วยลงเหลือ 4.70 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นการปรับลดลงทั้งหมด 7 สตางค์ต่อหน่วย

การปรับลดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยให้กับประชาชนในเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 เป็นการปรับลดลงจากค่าไฟฟ้าในงวดปัจจุบัน ที่เก็บอยู่ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย โดยลดลงถึง 2 สตางค์ต่อหน่วย หรือ ลดลงประมาณ 4.22% โดยไม่ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง

สมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณสูตรค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือ Ft ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการพิจารณาก่อนหน้านี้ที่ กกพ.ได้เปิดให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็นไปแล้ว ซึ่งหมายความว่า สมมติฐานนี้ยังคงใช้ต่อไปเพื่อคำนวณค่าไฟฟ้าผันแปรในอนาคต

ในขั้นตอนต่อไปทาง กกพ.จะทำการส่งหนังสือเพื่อแจ้งไปยัง 3 การไฟฟ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน โดยหนังสือแจ้งนี้จะเป็นการอธิบายวิธีการปรับลดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยให้กับประชาชนในงวดใหม่สำหรับเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 โดยเนื้อหาของหนังสือแจ้งจะช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงขั้นตอนการปรับค่าไฟฟ้าเฉลี่ยและมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ภายในงวดเดือนพฤษภาคมนี้ อย่างแน่นอน

แนะนำสำหรับคุณ:

4 คุณสมบัติ ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี เดือนพฤษภาคม 2566 นี้

10 วิธีประหยัดไฟฟ้า เห็นผลชัวร์ ลดค่าใช้จ่ายช่วงหน้าร้อน

แชร์บทความนี้:

Facebook
Twitter
Email

สารบัญ

สิ่งที่คุณอาจจะสนใจ